صفحه اصلی:اخبار
ghzUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 111140
1398/11/14 :تاریخ انتشار


افتتاح نمایشگاه دانشجویی با موضوع دهه فجر با حضور شورای اداری شهرستان چایپاره
به روایت تصویر:

image_2020_2_3-9_59_21_272_TtI.jpg
image_2020_2_3-9_59_26_351_u5k.jpg
image_2020_2_3-9_40_59_979_xg1.jpg
image_2020_2_3-9_59_20_429_eoR.jpg
image1.jpg
image_2020_2_3-9_41_2_635_Sha.jpg
image_2020_2_3-9_58_56_673_6Z2.jpg
image_2020_2_3-9_58_46_161_uzM.jpg
image_2020_2_3-9_59_10_522_8jn.jpg
image_2020_2_3-9_59_11_694_KLS.jpg

image_2020_2_3-9_59_29_601_rec.jpg
image_2020_2_3-9_59_27_897_v9m.jpg
image_2020_2_3-9_59_26_819_Zgy.jpg
image_2020_2_3-9_59_42_257_pKe.jpg
image_2020_2_3-9_59_42_866_Uim.jpg
image_2020_2_3-9_59_4_816_zKv.jpg
image_2020_2_3-9_59_43_897_unU.jpg  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830707
دیروز : 147
امروز : 132
آنلاین : 12