صفحه اصلی:اخبار
ghzUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 161141
1400/01/22 :تاریخ انتشار


دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین آخرین روز کاری خود را با لبیک گویی به فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص توزیع کمک های مومنانه به پایان رساند

شایان ذکر است این بسته های کمک معیشتی با همکاری بسیج دانشجویی و سپاه شهرستان چایپاره تامین گردید و بین اقشار کم درآمد شهرستان چایپاره توزیع گردید.

5.jpg

index.jpg

3.jpg

4.jpg
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 818033
دیروز : 163
امروز : 53
آنلاین : 19