صفحه اصلی:اخبار
ghzUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 71140
1398/06/25 :تاریخ انتشار


نمایشگاه آثار هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین
افتتاح نمایشگاه آثار هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین
با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان چایپاره به روایت تصویر

photo6028357088566161642.jpg

photo6028357088566161643.jpg


photo6028357088566161644.jpg

photo6028357088566161645.jpg

photo6028357088566161646.jpg

photo6028357088566161647.jpg
photo6028357088566161648.jpg

photo6028357088566161649.jpg
photo6028357088566161651.jpg
photo6028357088566161652.jpg
photo6028357088566161653.jpg
photo6028357088566161654.jpg
photo6028357088566161655.jpg
photo6028357088566161656.jpg
photo6028357088566161657.jpg
photo6028357088566161658.jpg
photo6028357088566161659.jpg
photo6028357088566161660.jpg
photo6028357088566161662.jpg
photo6028357088566161663.jpg
photo6028357088566161664.jpg
photo6028357088566161665.jpg
photo6028357088566161666.jpg
photo6028357088566161667.jpg
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830706
دیروز : 147
امروز : 131
آنلاین : 11