صفحه اصلی:اطلاعیه ها
ghzUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 268
1392/10/03 :تاریخ انتشار


برگزاری امتحان پایان ترم عملی رشته کامپیوتر

امتحان عملی درس مبتنی بر وب روز یک شنبه مورخ 01/10/92 ساعت 16 عصر در سایت دانشگاه بر گزار می شود.

امتحان عملی درس کارگاه سیستم عامل روز یک شنبه مورخ 01/10/92 ساعت 10  صبح در سایت دانشگاه بر گزار می شود.

امتحان عملی درس آزمایشگاه گرافیک روز شنبه مورخ 06/10/92 ساعت 8  صبح در سایت دانشگاه بر گزار می شود.

امتحان عملی درس پیشرفته دو روز شنبه مورخ 06/10/92 ساعت 11  صبح در سایت دانشگاه بر گزار می شود.

امتحان عملی درس مباحث ویژه روز شنبه مورخ 06/10/92 ساعت 1  عصر در سایت دانشگاه بر گزار می شود.

کلاس جبرانی پایگاه داده روز شنبه مورخ 06/10/92 ساعت 11-9  صبح در سایت دانشگاه بر گزار می شود.
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830699
دیروز : 147
امروز : 124
آنلاین : 7