ghzUniversityLogo
English            
  

 
حوزه فعالیت دفاتر ارتباط با صنعت واحد های دانشگاهی
1-کارآموزی، کارورزی و بازدید های علمی و تحقیقاتی
-دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی ؛
-بستر سازیب و کاریابی برای دانشجویان ؛
-برگزاری سیمینار ها ، نمایشگاه ها و بازدید های علومی تحقیقاتی .
2.همکاری های علمی و تحقیقاتی
-برآورد نیازها ، مشکلات و مسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانت موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی؛
-ایجاد بانک اطلاعاتی و انفورماتیک از پتانسیل های موجود درداشگاه و صنایع ؛
-تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه
3.طرح ها ، قراردادها های صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت
-عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فنی ما بین دانشگاه و صنعت ؛
-برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه ؛
-ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن اوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی.
 

 

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830692
دیروز : 147
امروز : 117
آنلاین : 21